Vi tager også
  18422

Miljøpolitik

Vi vil - gennem en ISO 14001-certificering overholde lovgivningens krav og andre bindende forpligtelser om miljøbehandling af biler. 

Vi vil i den forbindelse i særlig grad koncentrere os om, at

  • bilerne modtages korrekt så der sikres, at der ikke forekommer spild og nedsivning
  • bilerne miljøbehandles korrekt i henhold til fastlagte procedurer
  • affald håndteres og bortskaffes korrekt i henhold til fastlagte procedurer
  • der indenfor økonomisk bæredygtige rammer sker en håndtering eller sortering af emner og materialer, således at materialegenindvinding kan foregå hensigtsmæssigt hos eksterne samarbejdspartnere (f.eks. omsmeltning af metal).

Grundlaget for vores miljøstyringssystem er overholdelse af miljølovgivningens krav, samt krav fra vore interessenter, samtidig med at vi vil forebygge forurening og i øvrigt løbende lave miljøforbedringer og øge vores miljøpræstation.

Denne miljøpolitik er offentlig tilgængelig, idet enhver vil kunne få den udleveret på tryk ved henvendelse til virksomheden