Vi tager også
  18422

Kvalitetspolitik

DKAUTO.DK vil – gennem en ISO 14001:2015-certificering - overholde lovens krav til miljøsikring af vores virksomhed. Vi vil i den forbindelse i særlig grad koncentrere sig om følgende områder:

  • ønsker at sikre, at vi altid leverer det aftalte til vore kunder
  • at kunderne får et positivt indtryk af vores virksomhed
  • at kunderne betragter os som en seriøs samarbejdspartner i forbindelse med modtagelse af biler til miljøbehandling og ophug
  • at kunderne betragter os som en seriøs leverandør af brugte/nye reservedele.

Desuden vil vi overholde miljølovgivningens krav til autoophugningsvirksomheder, herunder specielt reglerne for behandling af biler, reglerne for affaldshåndtering samt vores egen miljøgodkendelse af Aabenraa Kommune.

Vores kvalitetspolitik og miljøstyringssystem gælder for alle i virksomheden, og alle vore medarbejdere er forpligtet til at overholde de relevante bestemmelser og i øvrigt arbejde for at forbedre miljøstyringssystemets effektivitet.